Nova godina > Varšava

VARŠAVA - grad na reci Visli, glavni je i najveći grad Poljske. Danas Varšavu više ne prati strogi izgled bivšeg ,,istočnog bloka" i svetu se ponosno predstavlja kao moderan grad i veliki poslovni i kulturni centar. Siva prošlost ovoga grada je zaboravljena i sada je to mesto bogato palatama i dvorovima, otvorenim parkovima, impresivnim crkvama i obnovljenom ulicom starog centra. Ona je takođe i središte Mazovijeckog vojvodstva. Iako mnogi ljudi oskudnu pažnju posvećuju Varšavi kao turističkoj destinaciji, ona sadrži mnogo muzeja i istoriskih spomenika, galerija i restorana.Jedna je od najzelenijih evropskih metropola, prepuna energije i iznenadiće vas bogatom ponudom mesta za noćne izlaske, kao i predivnim starim gradom koji koji je nakon oštećenja u Drugom svetskom ratu renoviran do savršenstva- veći deo Starog grada je pažljivo sagrađen po orginalu iz 17. i 18. veka, sa prostranim trgovinskim skverom u centru. 
1.
dan

29. decembar 2017. / BEOGRAD – Srbija – Mađarska – Slovačka – Poljska:
Polazak autobusa sa dogovorenog mesta u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke i Poljske uz usputna zadržavanja radi odmora, osveženja i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

2.
dan

30. decembar 2017. / VARŠAVA– Poljska:
Dolazak u Varšavu u prepodnevnim časovima. Po dolasku razgledanje grada: kvart Starog grada - Stare Miasto koji je potpuno rekonstruisano posle II svetskog rata i stavljeno pod zaštitu UNESCO-a, Kraljevski Dvor, Stub kralja Zigmonda i trgovački skver, zatim malo južnije, tzv. Kraljevska staza sa puno klasicističkih palata, predsedničke palate, zgrade varšavskog Univerziteta... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Noćenje.

3.
dan

31. decembar 2017 / VARŠAVA– Poljska:
Doručak. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u neki od susednih gradova. Povratak u Varšavu i priprema za doček. Povratak u hotel. Spremanje za novogodišnju noć. DOČEK NOVE 2018 GODINE !!!. Zabava do ranih jutarnjih časova. Noćenje.

4.
dan

01. januar 2018. / VARŠAVA– Poljska:
Doručak. Mogućnost organizovanja pešačke ture, upoznavanja starog gradskog jezgra Varšave, ili slobodne aktivnosti. Noćenje.

5.
dan

02. januar 2018. / VARŠAVA– Poljska:
Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnost i kupovinu, ili fakultativni izlet do sela Zeklazowa Wola. Selo se prvi put pominje u XVI veku, a poznato je po mestu rođenja Fridriha Šopena. Iako je na tom mestu živeo vrlo kratko, danas se tu nalazi Šopenov muzej u koji svake godine dolaze brojni turisti kako bi osetili duh tog vremena i slavnog kompozitora. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku.

6.
dan

03. januar 2018. / BEOGRAD – Poljska:
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA PO OSOBI JE: 99

Katalog smeštaja možete pogledati  OVDE
 

NAČIN PLAĆANJA: 
 • Gotovinsko plaćanje:
  • 2500 dinara prilikom prijave/ rezervacije (akontacija u naznačenom iznosu je bespovratna)
  • sledećih 2500 dinara, petnaest (15) dana od dana uplate rezervacije
  • Ostatak, 30 dana pre početka aranžmana (do 30.11.2017.)
 • Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master Card, Visa Electron, American Express
 • Mogućnost plaćanja Visa i Master card karticama banke Intesa do 6 mesečnih rata bez uvećanja.
 • Kod plaćanja Master card prepaid karticom Vojvođanske banke, ostvaruje se popust od 10% na osnovnu cenu aranžmana. Odnosi se samo na celokupnu uplatu redovne ponude (popust na popust ne važi).
 • Kod plaćanja Visa Electron - debitnim karticama Unicredit banke (kartica uz studentski račun banke), ostvaruje se popust od 10% na iznos aranžmana koji se plaća karticom. Popust se obračunava na redovnu cenu aranžmana (popust se ne uračunava za već snižene cene)
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max Travel-a.
 • Kredit: Max Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun.
PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIV VREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE.
 • U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika prevoz će biti organizovan i iz Niša, Novog Sada i Kragujevca (minimum 40 putnika), uz uvećanje od 10€. 
 • Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 20€ po osobi.

OPŠTE NAPOMENE:
 1. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.
 2. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.
 3. Viza je neopphodna za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).
 4. Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.
 5. Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja. Putnici koji poseduju putno i zdravstveno osiguranje, potrebno je da prilože kopiju polise osiguranja prilikom prijave za putovanje ili da uplate osiguranje u agenciji.
 6. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 7. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno, po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
 8. Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
 9. Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
 10. Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 11. Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
 12. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
 13. Kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana je lokanog karaktera.
 14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.
PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIV VREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE NA DAN UPLATE.

Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta. Svi koji se prijave 20 iili manje dana pred polazak na putovanje dužni da uplate aranžman u celosti (100%).

Aranžman je rađen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.


Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija, organizator putovanja, zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza dugovanja.

MaxTravel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije Max Travel usklađenim sa YUTA standardom.


OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Program br. 1 od 18.10.2017.
Licenca APR registar turizma kategorije OTP br. 65 / 2010 od 02.02.2010.
99

29. decembar 2017. / 02. januar 2018.

6 dana/ 3 noći / autobusom

Detaljnije o smeštaju