Skijanje > Val Thorens

Val Thorens  se nalazi na nadmorskoj visini od 2300m i zbog toga je najviši ski centar u Evropi. Samo skijalište nalazi se na nadmorskoj visini od 2300 m pa do 3300 m i ima 140 km uređenih staza, od kojih je 5 crnih, 31 crvena, 23 plave i 8 zelenih.

Poseduje mrežu od 30 moćnih i udobnih žičara među kojima je i čuvena kabinska žičara CARON kapaciteta 150 osoba koja prevozi skijaše i bordere na najviši vrh Karon, na 3200 m nadmorske visine.

Val Thorens je otvoren kako za početnike tako i za profesionalace u svim zimskim sportovima. Zbog velike raznolikosti terena i pejzaža omogućava uživanje u vožnji borda kao i sve vrste skijanja: alpsko skijanje, skijanje po hupserima, telemark, skijanje van staza, skijanje po glečeru, ekstremno skijanje.

Val Thorens je više od skijališta jer nudi odlične uslove u bilo koje doba godine. Sezona počinje već početkom oktobra pa sve do početka juna, zahvaljujući masivu na kojem se nalazi glečer i najviemi vrhu u Tri Doline, Aiguille de Peclet (3562mnV).

Termini:  10. - 17. mart 2018.

ONLINE PRIJAVA
1.
dan

09.mart 2018. /Beograd – Hrvatska – Slovenija – Italija – Francuska:
Sastanak grupe u Beogradu na dogovoreno mesto u popodnevnim satima (okvirno 16h). Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi pauza za odmor, osveženje i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti.

2.
dan

10.mart 2018. / Francuska (Val Thorens):
U jutarnjim časovima pauza u Italiji za doručak i kafu. Nastavak puta. Pauza u hipermarketu, za nabavku namirnica. Dolazak u Val Thorens u poslepodnevnim časovima. Smeštanje u studije/apartmane posle 16h. Noćenje.

3-8.
dan

11 – 16.mart 2018. / Francuska (Val Thorens):
Ujutru preuzimanje ski pass-a, slobodno vreme za skijanje.  Noćenje.

9.
dan

17.mart 2018. / Francuska – Italija – Slovenija – Hrvatska – Srbija:
Napuštanje studija i apartmana u jutarnjim časovima.  Polazak za Beograd nakon razduživanja ključeva. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.

10.
dan

18.mart 2018./ Beograd:
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA U EUR PO OSOBI:

Smeštaj u apartmanima
Residence 3 Vallees 2* (NA)
10 – 17. mart 2018.
8 dana / 7 noći
2p APP 6 koji koristi 6 osoba 489 €
2p APP 6 koji koristi 5 osoba 529 €
STD 6 kojikoriste 6 osobe 459 €
STD 6 kojikoriste 5 osobe 499 €
STD 4 kojikoriste 4 osobe 469 €
STD 4 kojikoriste 3 osobe 519 €
STD 2 kojikoriste 2 osobe 539 €

Katalog smeštaja možete pogledati OVDE

LEGENDA: 
NA – najam apartmana, STD 2 – studio za 2 osobe, STD 4 – studio za 4 osobe, APP 6 – studio za 6 osoba.
 
** Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 50 € **
 
NAČIN PLAĆANJA:
·              Gotovinsko plaćanje:
               6000 dinara prilikom rezervacije – akontacija u naznačenom iznosu je bespovratna
               6000 dinara petnaest (15) dana od dana uplate    rezervacije
               ostatak 30 dana pre početka aranžmana (do 09.02.2018.)
·              Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master card, Visa electron, American express
·              Mogućnost plaćanja Visa i Master card karticama banke Intesa do 6 mesečnih rata bez uvećanja
·              Mogućnost plaćanja Visa i Master Card karticama Komercijalne Banke do 6 mesečnih rata bez uvećanja
·              Kod plaćanja Master card prepaid karticom Vojvođanske banke, ostvaruje se popust od 10% na osnovnu cenu aranžmana. Odnosi se samo na celokupnu uplatu redovne ponude (popust na popust ne važi)
·              Kod plaćanja Visa Electron - debitnim karticama Unicredit banke (kartica uz studentski račun banke), ostvaruje se popust od 10% na iznos aranžmana koji se plaća karticom. Popust se obračunava na redovnu cenu aranžmana (popust se ne uračunava za već snižene cene)
·              Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max Travel-a
·              Kredit: Max Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun
PLAĆANJE  U DINARSKOJ PROTIV VREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESA  NA DAN UPLATE
PAKET ARANŽMANA UKLJUČUJE:                                                                               
·                    Autobuski prevoz na relacijama prema programu autobusima visoke turističke kategorije (audio, video, A/C, tv i dvd oprema)
·                    Smeštaju studijima za 2/4/6 osobe i dvoprostornim apartmanima za 5/6 osoba - za 8 dana - 7 noći na bazi najma
·                    Ski pass - 6 dana skijanja za ski regiju Val Thorens - Orelle
·                    Usluge pratioca grupeza sve vreme aranžmana
·                    Organizaciju putovanja u celini
 
PAKET ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
·                    Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje sa ski rizikom – 18€ za celokupan period boravka po      osobi (od  18 do 70 god.) - do osigurane sume  od 35.000€  - plaćanje u agenciji
·                    Lokalna taksa - 7€- ove cene su podložne promenama  i plaćaju se na licu mesta
·                    Doplata za ski pass Val Thorens 3 Vallées - 55€
·                    Najam posteljine i peškira - moguće je poneti od kuće ili iznajmiti po ceni od 13€ po krevetu za nedelju dana;               najam peškira 13€ po osobi  - cene su podložne promenama i plaćaju se na licu mesta
·                    Čišćenje (nije obavezno - može se platiti na licu mesta 50€ - ukoliko klijenti ne žele sami da očiste studio - ova cena  je podložna promenama i plaćaju se na licu mesta
·                    Obavezan depozit za najam studija 100€ po osobi - plaćanje na licu mesta kreditnom karticom (VISA, Master Card, Euro Card)
·                    Individualne troškove putnika
 
Rok za prijavljivanje je 10 dana pred polazak na put ili do popune mesta.
 
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.
 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta
 
Napomene i izvodi iz opštih i posebnih uslova putovanja za Francusku – autobuski prevoz:
 
U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Putnik ce prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. Prevoz prtljaga (jedna putna torba i ski oprema po putniku) je besplatan. Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Agencija prevozi putnike do hotela ili apartmana onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami (još jedan razlog da smanijte vaš prtljag). Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitka lakše će biti pronaden. Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovara.
 
Napomena u vezi čišćenja:
Vaši studiji / apartmani po izlasku moraju biti ostavljeni u ispravnom stanju. Kreveti moraju biti zategnuti (skloniti sve sa kreveta: posteljinu, jorgane, ćebad...), kante ispražnjene, a posuđe oprano. Ukoliko to nije slučaj biće vam naplaćeno po tarifi za čišćenje koja je navedena u programu.
 
       Ostale napomene:
1.Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.
2.Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju
3.Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).
4.Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.
5.Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja. Putnici koji poseduju putno i zdravstveno osiguranje, potrebno je da prilože kopiju polise osiguranja prilikom prijave za putovanje ili da uplate osiguranje u agenciji.
6.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
7.Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
8.Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
9.Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
10.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
11.Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
12.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
13.  Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.
14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.
 
OPIS DESTINACIJE I SMEŠTAJA:
 
                  Val Thorens je ski centar koji kombinuje najbolje skijalište sa najboljom atmosferom! Nalazi se u srcu najveće skijaške regije na svetu (Tri Doline – 3 Vallees) koja ima 600km sređenih staza za sve vidove skijaških sportova sa 320 obeleženih staza i 174 liftova. Nalazi se na nadmorskoj visini od 2300m i zbog toga je najviši ski centar u Evropi. Zbog tog položaja i preko 20% područja pod veštačkim snegom Val Thorens može da garantuje izuzetno dobro skijanje. Poseduje mrežu od 30 moćnih i udobnih žičara među kojima je i čuvena kabinska žičara CARON kapaciteta 150 osoba koja prevozi skijaše i bordere na najviši vrh Karon, na 3200 metara nadmorske visine.
                  Val Thorens je otvoren kako za početnike tako i za profesionalace u svim zimskim sportovima. Zbog velike raznolikosti terena i pejzaža omogućava uživanje u vožnji borda kao i sve vrste skijanja: alpsko skijanje, skijanje po hupserima, telemark, skijanje van staza, skijanje po glečeru, ekstremno skijanje.
 
Residence 3 Vallees kategorije 2*
Nalaze se u više različitih objekata u Val Thorensu i svi su kategorije 2* i na samim stazama (ski in & ski out). Poseduju različite strukture smeštaja i svaki sadrži komplet opremljenu kuhinju (šporet, sudopera, kuhinjsko posuđe), balkon, kupatilo sa tušem i toaletom.
 
* Studio za 2 osobe (cca 20 m2): u dnevnom boravku se nalazi krevet na razlačenje.
* Studio za 4 osobe (cca 25 m2): u dnevnom boravku krevet na razvlačenje i kreveti na sprat standardnih dimenzija za 2 osobe.
* Studio za 6 osobe (cca 30-35 m2): u dnevnom boravku krevet na razvlačenje i kreveti na sprat standardnih dimenzija za 2 osobe.
* Apartman za 6 osoba (cca 35-50 m2): opremljen je dnevnim boravakom sa krevetom na razvlačenje za dve osobe, kabinom sa    krevetom na sprat i spavaćom sobom sa francuskim krevetom ili 2 zasebna kreveta. Kupatilo sa WC-om.
 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.
 
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 
MaxTravel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Uz ovaj program važe opšti i posebni uslovi organizatora putovanja agencije MaxTravel uskljađeni sa YUTA standardom.
Program br.1 od 22.09.2017.
Licenca APR registar turizma kategorije OTP br. 65 / 2010 od 02.02.2010.
459

10. mart 2018. / 17. mart 2018.

10 dana / 7 noći / Autobus

Detaljnije o smeštaju