Skijanje > Paradiski

PARADISKI (www.paradiski.com) ski regija Paradiski (La Plagne i Les Arcs) – Jedna od tri najveće ski regije u Francuskoj Velikan francuskih Alpa, centar koji je beležio ubrzan razvoj, sada Les Arcs sa La Plagne spada u kompleks „Paradiski“, jedan od najboljih i najvećih ski centara u Evropi. U decembru 2003. godine skijalište La Plagne je povezano sa ski centrom Les Arcs gondolom „Vanoise Express“, koja spada u najmodernije i najveće žičare na svetu (kapaciteta 200 ljudi, premošćuje 1800m u 4 minuta vožnje). Na ovaj način je nastala velika ski regija Paradiski, koja povezuje tri skijaška područja: La Plagne, Peisey- Vallandry i Les Arcs. Paradiski sa ukupno 239 staza dužine 425 km (La Plagne 225 km, Les Arcs 200 km), sudeći po broju i dužini međusobno povezanih staza, danas važi za jednu od tri najveće ski regije u Francuskoj, zajedno sa Tri doline (338 staza, 600 km) i Portes du Soleil (288 staza, 550 km). 

Termini: 09. mart 2018.

ONLINE PRIJAVA
1.
dan

09.mart 2018. / Beograd – Hrvatska – Slovenija – Italija – Francuska:
Sastanak grupe u Beogradu na dogovorenom mestu, planirani polazak u popodnevnim satima (okvirno 16h).
Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi pauza za odmor, osveženje i regulisanja carinskih i graničnih formalnosti.

2.
dan

10.mart 2018. / Francuska:
U jutarnjim časovima pauza u Italiji za doručak i osveženje, nakon toga nastavak puta. Planirana pauza kod Albertvilla u hipermarketu za nabavku namirnica. Dolazak u La Plagnu u poslepodnevnim časovima, zaduživanje ključeva sledi smeštanje nakon 16h. Noćenje.

3 - 8.
dan

11 – 16.marta  2018. / Francuska:
Preuzimanje ski pass-a, slobodno vreme za skijanje. Noćenje.

9.
dan

17.mart 2018. / Francuska – Italija – Slovenija – Hrvatska – Srbija:
Napuštanje studija i apartmana u jutarnjim časovima.  Polazak za Beograd nakon razduživanja ključeva. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.

10.
dan

18.mart 2018./ Beograd:
Dolazak u Beograd na dogovoreno mesto u jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA U EUR PO OSOBI:
Smeštaj u apartmanima
Aime 2000 Residence 2* (NA)
10 – 17.mart 2018.
8 dana / 7 noći
2p APP 6 koji koristi 6 osoba 389 €
2p APP 6 koji koristi 5 osoba 429 €
2p APP 5 koji koristi 5 osoba 379 €
2p APP 5 koji koristi 4 osobe 429 €
STD 4 kojikoriste 4 osobe 389 €
STD 4 kojikoriste 3 osobe 429 €
STD 2 kojikoriste 2 osobe 489 €

Katalog smeštaja možete pogledati OVDE

LEGENDA:

NA – najam apartmana, STD 2 – studio za 2 osobe, STD 4 – studio za 4 osobe, 2p APP 6 – dvoprostorni apartman za 6 osoba.
 
** Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 50 € **
 
NAČIN PLAĆANJA:
·        Gotovinsko plaćanje:
           6000 dinara prilikom rezervacije – akontacija u naznačenom iznosu je bespovratna
           6000 dinara petnaest (15) dana od dana uplate    rezervacije
           ostatak 30 dana pre početka aranžmana (do 09.02.2018.)
·         Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master card, Visa electron, American express
·         Mogućnost plaćanja Visa i Master card karticama banke Intesa do 6 mesečnih rata bez uvećanja
·         Mogućnost plaćanja Visa i Master Card karticama Komercijalne Banke do 6 mesečnih rata bez uvećanja
·         Kod plaćanja Master card prepaid karticom Vojvođanske banke, ostvaruje se popust od 10% na osnovnu           cenu aranžmana. Odnosi se samo na celokupnu uplatu redovne ponude (popust na popust ne važi)
·         Kod plaćanja Visa Electron - debitnim karticama Unicredit banke (kartica uz studentski račun banke), ostvaruje se popust od 10% na iznos aranžmana koji se plaća karticom. Popust se obračunava na redovnu cenu aranžmana (popust se ne uračunava za već snižene cene)
·         Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max Travel-a
·         Kredit: Max Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun
PLAĆANJE  U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESA  NA DAN UPLATE
 
PAKET ARANŽMANA UKLJUČUJE:                                                                                        
·    Autobuski prevoz na relacijama prema programu autobusima visoke turističke kategorije (audio, video, A/C, tv i dvd oprema)
·    Smeštaju studijima za 2 i 4 osobe i dvoprostornim apartmanima za 5/6 osoba - za 8 dana - 7 noći na bazi najma
·    Ski pass - 6 dana skijanja za ski regiju La Plagne
·    Usluge pratioca grupeza sve vreme aranžmana
·    Organizaciju putovanja u celini
 
PAKET ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
·    Obavezno međunarodno putno i zdravstveno osiguranje sa ski rizikom – 18€ za celokupan period boravka po osobi 
            (od  18 do 70 god.) - do osigurane sume  od 35.000€  - plaćanje u agenciji
·    Lokalna taksa - 7€- ove cene su podložne promenama  i plaćaju se na licu mesta
·    Doplata za dodatni ski pass Paradiski iznosi 35€ - plaćanje u agenciji
·    Najam posteljine i peškira (moguće je poneti od kuće ili iznajmiti po ceni od 12€ po krevetu za nedelju dana; najam peškira  12€ po osobi  - cene su podložne promenama i plaćaju se na licu mesta)
·    Čišćenje (nije obavezno - može se platiti na licu mesta 50€ - ukoliko klijenti ne žele sami da očiste studio - cene su podložne promenama i plaćaju se na licu mesta)
·    Obavezan depozit za najam studija i apartmana iznosi 100€ po osobi - plaćanje na licu mesta kešom ili kreditnom karticom (VISA, Master Card, Euro Card)
·    Individualne troškove putnika
 
Rok za prijavljivanje je 10 dana pred polazak na put ili do popune mesta.
 
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.
 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta
 
Napomene i izvodi iz opštih i posebnih uslova putovanja za Francusku – autobuski prevoz:
U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Putnik ce prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. Prevoz prtljaga (jedna putna torba i ski oprema po putniku) je besplatan. Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Agencija prevozi putnike do hotela ili apartmana onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami (još jedan razlog da smanijte vaš prtljag). Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitka lakše će biti pronaden. Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovara.
 
Napomena u vezi čišćenja:
Vaši studiji / apartmani po izlasku moraju biti ostavljeni u ispravnom stanju. Kreveti moraju biti zategnuti (skloniti sve sa kreveta: posteljinu, jorgane, ćebad...), kante ispražnjene, a posuđe oprano. Ukoliko to nije slučaj biće vam naplaćeno po tarifi za čišćenje koja je navedena u programu.
 
       Ostale napomene:
1.Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.
2.Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju
3.Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).
4.Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.
5.Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja. Putnici koji poseduju putno i zdravstveno osiguranje, potrebno je da prilože kopiju polise osiguranja prilikom prijave za putovanje ili da uplate osiguranje u agenciji.
6.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
7.Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
8.Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
9.Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
10.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
11.Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
12.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
13.  Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.
14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.
 
 
 
OPIS DESTINACIJE I SMEŠTAJA:
 
PARADISKI (www.paradiski.com)ski regija Paradiski (La Plagne i Les Arcs) – Jedna od tri najveće ski regije u Francuskoj Velikan francuskih Alpa, centar koji je beležio ubrzan razvoj, sada Les Arcs sa La Plagne spada u kompleks „Paradiski“, jedan od najboljih i najvećih ski centara u Evropi. U decembru 2003. godine skijalište La Plagne je povezano sa ski centrom Les Arcs gondolom „Vanoise Express“, koja spada u najmodernije i najveće žičare na svetu (kapaciteta 200 ljudi, premošćuje 1800m u 4 minuta vožnje). Na ovaj način je nastala velika ski regija Paradiski, koja povezuje tri skijaška područja: La Plagne, Peisey- Vallandry i Les Arcs. Paradiski sa ukupno 239 staza dužine 425 km (La Plagne 225 km, Les Arcs 200 km), sudeći po broju i dužini međusobno povezanih staza, danas važi za jednu od tri najveće ski regije u Francuskoj, zajedno sa Tri doline (338 staza, 600 km) i Portes du Soleil (288 staza, 550 km).
La Plagneje veoma dobro organizovano skijalište koje se sastoji od 6 naselja u podnožju skijaških staza: Aime La Plagne (2100 m), Belle Plagne (2.050 m), Plagne Villages/Soleil (2.050 m), Plagne Bellacote (1.930 m), Plagne Centre (1.970 m) i Plagne 1800 (1.800 m). Sva naselja su povezana žičarama koje rade do ponoći.
Les Arcsje najbolja snowboard destinacija na svetu! Nedaleko od malo poznatijeg brata, skijališta La Plagne, unutar Alpa, smestio se Les Arcs. Sastoji od 5 naselja: Bourg Saint Maurice, Arc 1600, Arc 1800, Arc 1950 i Arc 2000. Prema istraživanju World Snowboard Guide-a, Les Arcs spada među najbolje snowboard destinacije na svetu. Nakon Les Arc 1600, po nadmorskoj visini sledeće naselje je Arc 1800 ujedno je najpopularnije i najveće, a predstavlja i težište skijališta. Sastoji se od 4 manjih sela: Charvet, Villards, Charmettoger i Chantel. Uzevši u obzir topografiju planine i vremenske uslove, Arc 1800 se nalazi na idealnoj poziciji. Karakterišu ga modernistička arhitektura, hoteli i brojni restorani, barovi, klizalište i ostali prateći sadržaj. Teren u Les Arcu je raznolik i nudi veliki izbor svim kategorijama skijaša i snowboardera. Les Arcs je jedno od retkih skijališta koje ima svoju olimpijsku „Speed skiing“ stazu "The Flying Kilometre". Preporučuje se za one veštije i iskusnije!        
 
Aime 2000 Residence kategorije 2*- Rezidencija Aime 2000, zvanično “Le Paquebot des Neiges” nalazi se u najvišem skijaškom naselju – Aime La Plagne na 2.100 m. Ovaj grandiozan objekat, jedinstven u Alpima, smešten u središtu Aime La Plagnea predstavlja zgradu apartmanskog tipa, koja se sastoji iz više blokova i ima sve potrebne sadržaje (trgovine, restorane, pekare, kafiće i pabove), tako da nije potrebno izlaziti iz samog objekta kako biste se snabdeli namirnicama ili uveče provodili, a skijaškim stazama je moguće pristupiti direktno iz samog apartmana (ski in/ski out). Aime La Plagne je povezan gondolom sa kompleksom Plagne Centre, kao i sa celim ski kompleksom – Paradiski. Smeštaj je u standarnim i komfornim studijima za 2, 3 i 4 osobe, kao i dvosobnim apartmanima za 5, 6 i više osoba. Svaki studio i apartman sadrži komplet opremljenu kuhinju (šporet, sudopera, kuhinjsko posuđe), kupatilo sa tušem i toaletom.
 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre puta.
 
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 
MaxTravel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Uz ovaj program važe opšti i posebni uslovi organizatora putovanja agencije ”MaxTravel” uskljadjeni sa YUTA standardom.
379

10.03.2018. / 18.03.2018.

10 dana / 7 noći / Autobus

Detaljnije o smeštaju