Skijanje > Les 2 Alpes

Les 2 Alpes
Les 2 Alpes je jedna od najboljih skijaških destinacija u Evropi. Visok kvalitet snega i razni tipovi staza pogodni su za početnike kao i za ljubitelje ekstremnog skijanja i snowboarding-a, kako na označenim, tako i na off stazama.
Les 2 Alpes je poznat po vrhunskim stazama! Odlično je pozicioniran, u središtu južnih i severnih Alpa, na 75 km od Grenobla. Ski centar Les 2 Alpes nudi skijaški prostor koji se prostire od 1200 do 3600 m nadmorske visine i ima 225 km ski staza. Ovo skijalište nudi svojim gostima najveći skijaški glečer u Evropi, koji je otvoren i leti i zimi. Njegove dve prednosti su: snežni park internacionalne reputacije i njegove zone ,,novih disciplina’’ kao i ,,apres ski’’ ponuda.

Ovo skijalište vam nudi 19 zelenih staza, 42 plave, crvenih 21 i 11 crnih staza.

Noćni život

Ovo mesto ima preko trideset barova i klubova koji nude zabavnu atmosferu svako veče i poznato je po odličnom i noćnom provodu koji traje do ranih jutarnjih sati. Ljubitelji dobre hrane ovde mogu da uživaju u tradicionalnim jelima u nekom od velikog broja restorana.

Dodatni sadržaj

Od dodatnih sadržaja tu su: klizalište i bazen (besplatan ulaz sa ski pass-om), 2 wellnes centra, bisokop, autobuski prevoz do Grenobla, transfer autobusom do čuvenog Alpe D’ Huez-a, i jošmnogo toga. Ono što može da vam ispuni dan u Les 2 Alpes jeste razgledanje ledene pećine. Ledena pećina - Grotte de Glace nalazi se na vrhu glečera i ulazi 10 do 20 metara u led. Ovu pećinu posećivali su vajari iz celog sveta, stvarali svoje radove i tu ih ostavljali, pa tako stvorili predivni pećinski svet umetnosti. Ovde se nalaze isklesane raznovrsne figure od leda: polarni medved, pingvin, biste francuskih ličnosti, dinosaurus u prirodnoj veličini. U ovu pećinu svake zime dolaze led vajari kako bi uradili novu izložbu na zadatu temu (tema se menja svake godine).


Termini: 05. januar 2018. / 12. januar 2018. / 09. mart 2018.

ONLINE PRIJAVA
1.
dan

05. jan. / 12. jan. / 09.mart 2018. / Beograd – Hrvatska – Slovenija – Italija – Francuska:
Sastanak u Beogradu na parkingu u bloku 42 na Novom Beogradu, preko puta OTC Buvljak ranim večernjim satima (okvirno 16). Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi pauza za odmor, osveženje i regulisanje carinskih i graničnih formalnosti.

2.
dan

06. jan. / 13. jan. / 10.mart 2018. / Francuska (Les 2 Alpes):
U jutarnjim časovima pauza u Italiji za doručak i kafu. Nastavak puta. Pauza u hipermarketu, za nabavku namirnica. Dolazak u Les 2 Alpes u poslepodnevnim časovima. Smeštanje u studije / apartmane posle 17 h. Noćenje.

3 – 8.
dan

07. – 12.jan. / 14. – 19. jan. / 11. – 16. mart 2018. / Francuska (Les 2 Alpes):
Preuzimanje ski pass-a, slobodno vreme za skijanje ili druge fakultativne izlete. Noćenje.

9.
dan

13. jan. / 20. jan. / 17.mart 2018. / Francuska – Italija – Slovenija – Hrvatska – Srbija:
Napuštanje studija – apartmana u jutarnjim časovima. Polazak za Beograd nakon razduživanja ključeva. Dnevna i noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.

10.
dan

14. jan. / 21. jan. / 18.mart 2018. / Beograd:
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA U EUR PO OSOBI:
Smeštaj u apartmanima
LES RESIDENCES 1650 2 supp* (NA)
06. – 13. jan. 2018. /
13. – 20. jan. 2018.
8 dana / 7 noći / šestodnevni ski pass
10. – 17. mart 2018. 
8 dana / 7 noći / šestodnevni ski pass
STD 2 kojikoriste 2 osobe 359€ 419€
STD 4 kojikoriste 4 osobe 319€ 359€
STD 4 koji koriste 3 osobe 349€ 399€
STD 4 koji koriste 2 osobe 399€ 479€
2p APP 6 koji koristi 6 osoba 319€ 359€
2p APP 6 koji koristi 5 osoba 339€ 389€
2p APP 6 koji koriste 4 osobe 359€ 419€

LEGENDA:
 
NA – najam apartmana, STD 2 – studio za 2 osobe, STD 4 – studio za 4 osobe, 2p APP 6 – dvoprostorni apartman za 6 osoba.
 
** Za sopstveni prevoz cena aranžmana se umanjuje za 50€**
 
NAČIN PLAĆANJA:
·          Gotovinsko plaćanje:
           6000 RSD prilikom rezervacije - akontacija u naznačenom iznosu je bespovratna,
           6000 RSD petnaest (15) dana od dana uplate rezervacije,
           ostatak 30 dana pre početka aranžmana.
·          Kreditne kartice: Visa, Dina, Maestro, Master card, Visa electron, American express
·          Mogućnost plaćanja Visa i Master card karticama banke Intesa do 6 mesečnih rata bez uvećanja
·          Mogućnost plaćanja Visa i Master Card karticama Komercijalne Banke do 6 mesečnih rata bez uvećanja
·          Kod plaćanja Master card prepaid karticom Vojvođanske banke, ostvaruje se popust od 10% na osnovnu cenu aranžmana. Odnosi se samo na celokupnu uplatu redovne ponude (popust na popust ne važi)
·          Kod plaćanja Visa Electron - debitnim karticama Unicredit banke (kartica uz studentski račun banke), ostvaruje se popust od 10% na iznos aranžmana koji se plaća karticom. Popust se obračunava na redovnu cenu aranžmana (popust se ne uračunava za već snižene cene)
·          Preko računa: uz profakturu izdatu od strane Max Travel-a
·          Kredit: Max Travel izdaje profakturu klijentu na osnovu koje se odobrava kredit banke gde klijent ima otvoren tekući račun.

PLAĆANJE  U DINARSKOJ PROTIV VREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESA  NA DAN UPLATE.
 
Rok za prijavljivanje je 30 dana pred polazak na put ili do popune mesta.
Svi koji se prijave 30 ili manje dana pred polazak na putovanje dužni da uplate aranžman u celosti (100%).
Aranžman je rađen na bazi minimum 70 prijavljenih putnika.
 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta.
 
Napomene i izvodi iz opštih i posebnih uslova putovanja za Francusku – autobuski prevoz:
 
U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu. Prevoz prtljaga (jedna putna torba i ski oprema po putniku) je besplatan. Prostor za prtljag u autobusu je ograničen. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku. Agencija prevozi putnike do hotela ili apartmana onoliko koliko je to fizički moguće. Prenos prtljaga do smeštajne jedinice putnici obavljaju sami (još jedan razlog da smanijte vaš prtljag). Obeležite vaš prtljag: ime, prezime, telefon. U slučaju gubitka lakše će biti pronaden. Za zaboravljene stvari agencija kao i prevoznik ne odgovaraju.
 
Napomena u vezi apartmana:
Apartmani Les Residences 1650 podrazumevaju  više smeštajnih objekata koji se nalaze po celom naselju Les Residences 1650 u Les 2 Alpes-u. Izbor konkretnog smeštajnog objekta nije moguć prilikom prijavljivanja za putovanje. Raspored putnika po apartmanima vrši lokalna - partnerska agencija. Raspored putnika po apartmanima vrši lokalni partner.
Napomena u vezi čišćenja:
Vaši studiji / apartmani po izlasku moraju biti ostavljeni u ispravnom stanju. Kreveti moraju biti zategnuti (skloniti sve sa kreveta: posteljinu, jorgane, ćebad...), kante ispražnjene a posuđe oprano. Ukoliko to nije slučaj biće vam naplaćeno po tarifi za čišćenje (45-75€, u zavisnosti od veličine studija/apartmana).
 
Ostale napomene:
1.Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Stari (plavi) pasoši više ne važe.
2.Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju
3.Neophodna viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP Republike Srbije, Koordinaciona uprava).
4.Neophodni podaci za polisu osiguranja: JMBG, broj pasoša i adresa iz pasoša. Putnici su u obavezi da dostave sve podatke iz pasoša najkasnije 48h pred polazak na putovanje.
5.Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje je obavezno za celokupan period putovanja. Putnici koji poseduju putno i zdravstveno osiguranje, potrebno je da prilože kopiju polise osiguranja prilikom prijave za putovanje ili da uplate osiguranje u agenciji.
6.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
7.Ukoliko putnik ne izvrši uplatu rate ili celokupnog iznosa u predviđenom roku, smatra se da je odustao od putovanja. Datum otkaza se smatra trenutak kada Organizator obavesti putnika o raskidu ugovora zbog neizmirenja obaveze. Datum obaveštavanja putnika o neizmirenju obaveza i raskidu ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja.
8.Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost. Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
9.Molimo putnike da provere tačno vreme polaska dan pre početka putovanja, ukoliko do tada ne dobiju informaciju sms obaveštenjem.
10.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo overeni pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
11.Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge, kao i za učešće na sportskim i drugim aktivnostima. Organizator nije odgovoran i ne može garantovati kvalitet i dužinu trajanja dnevnog i noćnog provoda, kao i drugih manifestacija.
12.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti se organizuju od strane lokalne turističke agencije. Organizator putovanja nije u stanju da kontroliše kvalitet izvođenja fakultativnih izleta i prema Opštim uslovima putovanja nije odgovoran za njihovo izvođenje, te je putnik saglasan da sve svoje eventualne reklamacije i primedbe uputi direktno, na licu mesta, lokalnom organizatoru putovanja.
13.  Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela / apartmana.
14. Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.
 
OPIS DESTINACIJE I SMEŠTAJA:
 
Les 2 Alpes
Skijalište poznatije kao ,,DVE ALPE’’, prevashodno je odabrano u ponudi MaxTravel-a, zbog vrhunskih staza koje dosežu do 3600m nadmorske visine i odlične ponude noćnog provoda do ranih jutarnjih sati. Jedna od najboljih skijaških destinacija u Evropi, za skijanje po prihvatljivim cenama. Visok kvalitet snega i razni tipovi staza pogodni su za početnike kao i za ljubitelje ekstremnog skijanja i snowboarding-a, kako na označenim, tako i na off pistama. Les 2 Alpes, je odlično pozicioniran, u srcu južnih i severnih Alpa, na 75 km od Grenobla. Ski centar Les 2 Alpes nudi skijaški prostor koji se prostire od 1200 do 3600 m nadmorske visine i ima 225 km ski staza. Ovo skijalište nudi svojim gostima najveći skijaški glečer u Evropi, koji je otvoren i leti i zimi. Njegove dve prednosti su: snežni park internacionalne reputacije i njegove zone ,,novih disciplina’’ kao i ,,apres ski’’ ponuda. Ovo mesto ima preko trideset barova i klubova koji nude zabavnu atmosferu svako veče. Ljubitelji dobre hrane ovde mogu da uživaju u tradicionalnim jelima u nekom od velikog broja restorana. Od dodatnih sadržaja tu su: klizalište i bazen (besplatan ulaz sa ski pass-om), 2 wellnes centra, bisokop, autobuski prevoz do Grenobla, transfer autobusom do čuvenog Alpe D Huez-a.
 
Ski pass Grand Galaxie za Les 2 Alpes uključuje:
·          6 dana skijanja u Les 2 Alpes-u (pristup svim stazama)
·          1 slobodan ulaz dnevno na bazen i klizalište (troškovi iznajmljivanje klizaljki – oko 5€)
·          2 dan gratis skijanja u obližnjem skijalištu Alpe D Huez, čuvenom po najdužoj ,,crnoj stazi’’ na svetu
·          1 dan gratis skijanja u Serre Chevalier-u
·          1 dan gratis skijanja u Puy Saint Vincent-u
·          1 dan gratis skijanja u Montgenevre-u / Sestrière- u / Voie Lactée-u
 
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 
 U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 
MaxTravel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 
Uz ovaj program važe opšti i posebni uslovi organizatora putovanja agencije MaxTravel uskljađeni sa YUTA standardom.
Program br. 1 od 22.09.2017.
Licenca APR registar turizma kategorije OTP br. 65 / 2010 od 02.02.2010.
319

05.01.2018. / 12.01.2018./ 09.03.2018. /

10 dana / 7 noći / Autobus

Detaljnije o smeštaju